Voor een overzicht van alle door PE-Veterinair geaccrediteerde nascholingen, klik hier.

Voor aanmelden en inschrijven voor een bepaalde nascholing kunt u zich wenden tot de nascholingsaanbieder, dat kan niet via de PE-Veterinair agenda.