In Nederland is er geen verplichting voor dierenartsen om deskundigheidsbevorderende activiteiten bij te houden. Dat doen dierenartsen uiteraard wel op eigen initiatief. Er is wel een norm vastgesteld wat een gewenste hoeveelheid nascholing is. Dit komt overeen met 100 punten in 5 jaar.

Er zijn echter een aantal registers waar een dierenarts vanuit verschillende disciplines wel ingeschreven moet staan wil hij/zij bepaalde werkzaamheden mogen uitvoeren. De registers bepalen waaraan de dierenarts moet voldoen om deel te kunnen nemen. Hierbij kunt u denken aan het register I&R (Identificatie en Registratie) Paard, Erkende Paardendierenarts en Erkend Keuringsdierenarts voor Paarden.

Daarnaast is er het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen (CKRD). Het CKRD is het basiskwaliteitsregister voor dierenartsen en in dit register wordt geen onderscheid gemaakt in diersoort. Dierenartsen kunnen zich vrijwillig inschrijven in het register om te laten zien dat ze aan de gewenste kennis en kunde voldoen.

PE-Veterinar geeft de dierenartsen een overzicht van de gevolgde nascholing.

Zoekt u een dierenarts?

Als diereigenaar kunt u de registers inzien die openbaar zijn. U kunt dus niet inzien of uw dierenarts nascholing volgt. Alleen de dierenartsen die deelnemen aan een openbaar register zijn zichtbaar.

Vind een dierenarts in de openbare registers

PE-Veterinair is een onafhankelijk systeem dat dierenartsen en aanbieders van nascholing de mogelijkheid biedt om het bijhouden van vakkennis inzichtelijk te maken.
088 - 0321 880 | info@peveterinair.nl

Beversestraat 23 | 5431 SL Cuijk | T: 088- 0321 880 | E: info@peveterinair.nl