In Nederland is er geen verplichte nascholingseis voor dierenartsen. Veel dierenartsen doen op eigen initiatief wel veel aan nascholing en life long learning. 

Er zijn een aantal registers waar een dierenarts vanuit verschillende disciplines wel ingeschreven moet staan, wil hij/zij bepaalde werkzaamheden mogen uitvoeren. De registers bepalen waaraan de dierenarts moet voldoen om deel te kunnen nemen. Denkt u hierbij kunt aan de register Erkende Paardendierenarts (EPD) en Erkend Keuringsdierenarts voor Paarden (EKDP).

Daarnaast is er het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen (CKRD). Het CKRD is het basiskwaliteitsregister voor dierenartsen en in dit register wordt geen onderscheid gemaakt in diersoort. Dierenartsen schrijven zich vrijwillig in in het register om te laten zien dat ze aan de gewenste kennis en kunde voldoen.

Zoekt u een dierenarts?

Als diereigenaar kunt u de registers inzien die openbaar zijn. U kunt dus niet inzien of uw dierenarts nascholing volgt. Alleen de dierenartsen die deelnemen aan een openbaar register zijn zichtbaar.

Vind een dierenarts in de openbare registers

Let op: bij de zoekresultaten worden alle deelnemende dierenartsen met een registratie per praktijk getoond. Per dierenarts staat vermeld in welk register deze is opgenomen.