In Nederland is er geen verplichte nascholingseis voor dierenartsen. Veel dierenartsen doen op eigen initiatief wel veel aan nascholing en life long learning. 

Er zijn een aantal registers waar een dierenarts vanuit verschillende disciplines wel ingeschreven moet staan, wil hij/zij bepaalde werkzaamheden mogen uitvoeren. De registers bepalen waaraan de dierenarts moet voldoen om deel te kunnen nemen. Denkt u hierbij kunt aan het register Erkende Paardendierenarts en Erkend Keuringsdierenarts voor Paarden.

Daarnaast is er het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen (CKRD). Het CKRD is het basiskwaliteitsregister voor dierenartsen en in dit register wordt geen onderscheid gemaakt in diersoort. Dierenartsen schrijven zich vrijwillig in in het register om te laten zien dat ze aan de gewenste kennis en kunde voldoen.

Zoekt u een dierenarts?

Als diereigenaar kunt u de registers inzien die openbaar zijn. U kunt dus niet inzien of uw dierenarts nascholing volgt. Alleen de dierenartsen die deelnemen aan een openbaar register zijn zichtbaar.

Vind een dierenarts in de openbare registers

PE-Veterinair is een onafhankelijk systeem dat dierenartsen en aanbieders van nascholing de mogelijkheid biedt om het bijhouden van vakkennis inzichtelijk te maken.
088 - 0321 880 | info@peveterinair.nl

Beversestraat 23 | 5431 SL Cuijk | T: 088- 0321 880 | E: info@peveterinair.nl