Via deze website kunt u dierenartsen vinden die zijn opgenomen in een specifiek register. Niet alle dierenartsen zijn opgenomen in een register. Deze dierenartsen vindt u dan ook niet terug, terwijl ze wel aan nascholing doen. 

Sectorregisters

Een register is een (virtuele) lijst waarin dierenartsen zijn opgenomen die voldoen aan bepaalde vooraf vastgestelde criteria. Deze regelinghouder stelt de criteria vast waaraan moet worden voldaan om in het register te worden opgenomen. Vaak zijn het de afnemers van veterinaire diensten die in overleg met de beroepsgroep de eisen voor het register bepalen. Voor de veterinaire beroepsgroep zijn verschillende registers actief. Ieder register is een database met daarin persoonsgegevens en data die voor de verschillende registerhouders van belang worden geacht. Naast deze private kwaliteitsregisters bestaat er ook een door de overheid ingesteld register waarin alle dierenartsen die in Nederland bevoegd zijn om de diergeneeskunde uit te oefenen geregistreerd staan. Dit register wordt beheerd door het CIBG.

Registers voor de veterinaire beroepsgroep:

  • CKRD (regelinghouder KNMvD)
  • I&R paard (regelinghouder het Ministerie van Economische Zaken)
  • GVP melkgeiten (regelinghouder VKGN)
  • Salmonella certificering (regelinghouder NZO)
  • Erkende Paardendierenarts (regelinghouder Stichting Paard)
  • Erkende Keuringsdierenarts Paard (regelinghouder Stichting Paard)

Vind een dierenarts in de openbare registers

PE-Veterinair is een onafhankelijk systeem dat dierenartsen en aanbieders van nascholing de mogelijkheid biedt om het bijhouden van vakkennis inzichtelijk te maken.
088 - 0321 880 | info@peveterinair.nl

Beversestraat 23 | 5431 SL Cuijk | T: 088- 0321 880 | E: info@peveterinair.nl