PE-Veterinair (onderdeel van Dactari Dierenartsencoöperatie) is een onafhankelijk systeem dat dierenartsen en aanbieders van nascholing de mogelijkheid biedt om vakkennis inzichtelijk te maken. Diverse registers maken inmiddels gebruik van PE-Veterinair. Hieronder een overzicht van de registers die zijn ondergebracht in PE-Veterinair:

 • Bijhouden nascholing
 • CKRD
 • Erkende Keuringsdierenarts voor Paarden
 • Erkende Paardendierenarts
 • GVP Melkgeit
 • I&R Paard
 • Salmonella Certificering
 • CKCD (Centraal Kwaliteitsregister voor Complementair Werkende Dierenartsen) bestaande uit:
  • Basisregister CKCD
  • Erkend Homeopathisch werkend dierenarts

PE-Veterinair voert enkel de administratie uit voor bovengenoemde registers en gaat niet over de inhoud/eisen van het register. Dit wordt geheel bepaald door de regelinghouder (de instantie welke verantwoordelijk is voor het register). Staat u ingeschreven in bijv. het register Bijhouden Nascholing, CKRD en/of Erkende Paardendierenarts, dan worden de door u gevolgde scholingen die geaccrediteerd zijn door PE-Veterinair automatisch toegevoegd aan uw dossier(s). Daarnaast is het mogelijk om zelf individuele activiteiten aan uw dossier toe te voegen. Hierbij kunt u denken aan een buitenlandse nascholing, bestuurswerk of een voordracht bij een congres of symposium. De geaccrediteerde scholingen op het gebied van complementaire diergeneeskunde worden alleen doorgevoerd in het CKCD-register. 

In de scholingsagenda ziet u een overzicht van alle scholingen die geaccrediteerd zijn door PE-Veterinair. Klik hier om naar de nascholingsagenda te gaan.

Om in te kunnen loggen in PE-Veterinair dient u uw Z-Login te koppelen aan PE-Veterinair. Heeft u uw Z-Login niet gekoppeld aan PE-Veterinair, klik dan hier om uw account te koppelen. Na het invullen van een vragenformulier, zal uw aanvraag in behandeling worden genomen en ontvangt u een uitnodigingsmail voor het koppelen van uw account.

 Waarom staan de geborgde registers niet in PE-Veterinair?

Dactari wil graag √©√©n centrale plek hebben waar alle dierenartsen hun (erkende) registraties in kunnen zien. Wij zijn hierbij echter afhankelijk van externe partijen (met name de registerhouders). Dactari heeft een koppeling gebouwd met de Certificerende Instantie om ook de geborgde registers in PE-Veterinair weer te geven. Helaas heeft de Stichting Geborgde Dierenartsen (SGD) ervoor gekozen om de geborgde registers momenteel niet te tonen in PE-Veterinair, wat betekent dat de koppeling momenteel niet actief is. Op de website van de SGD heeft u inzage in de geborgde registers.

 

 

 

 

PE-Veterinair is een onafhankelijk systeem dat dierenartsen en aanbieders van nascholing de mogelijkheid biedt om het bijhouden van vakkennis inzichtelijk te maken.
088 - 0321 880 | info@peveterinair.nl

Beversestraat 23 | 5431 SL Cuijk | T: 088- 0321 880 | E: info@peveterinair.nl