Geaccrediteerde punten

U kunt op twee manieren nascholingspunten ontvangen:

 • Formele nascholing; het volgen van nascholing georganiseerd door een professionele cursusaanbieder. Denk hierbij aan workshops, werkcolleges, lezingen, hoorcolleges, symposia, e-learning, congressen etc..
 • Informele nascholing; het participeren in kleinschalige zelfgeorganiseerde nascholing en tal van activiteiten die de ontwikkeling in het vak ondersteunen. Denk hierbij onder andere aan intercollegiaal overleg, intervisie, participeren in kennisnetwerken, schrijven van richtlijnen uitvoeren van de zelfevaluatie.

In PE-Veterinair bouwt u een dossier op en worden uw gevolgde, door PE-Veterinair geaccrediteerde scholingen automatisch toegevoegd aan uw dossier. Tevens kunt u zelf individuele activiteiten toevoegen aan uw dossier. Denk hierbij aan een buitenlandse scholing, functioneren als bestuurslid van een veterinair relevante organisatie/orgaan of het ontwikkelen en doceren van veterinaire nascholing. Hoe u zelf een individuele activiteit kunt toevoegen aan uw dossier, kunt u hier lezen.

Registers

Onderstaande registers zijn opgenomen in PE-Veterinair. Dit maakt het mogelijk om uw dossier zo compleet mogelijk te maken en zoveel mogelijk op één plaats in te zien. Het streven is door middel van nauwkeurig registreren van nascholing, het aantal verplichte audits te kunnen verminderen of minder tijdrovend te maken.

 • CKRD (regelinghouder KNMvD)
 • I&R paard (regelinghouder PVV)
 • GVP melkgeiten (regelinghouder VKGN)
 • Salmonella certificering (regelinghouder NZO)
 • Erkende Paardendierenarts (regelinghouder Stichting Paard)
 • Erkende Keuringsdierenarts Paard (regelinghouder Stichting Paard)
 • Geborgde Rundveedierenarts (regelinghouder Stichting Geborgde Dierenarts)
 • Geborgde Varkensdierenarts (regelinghouder Stichting Geborgde Dierenarts)
 • Geborgde Vleeskalverdierenarts (regelinghouder Stichting Geborgde Dierenarts)
 • Geborgde Pluimveedierenarts (regelinghouder Stichting Geborgde Dierenarts)

Inloggen

Om uw dossier in te kunnen zien kunt u inloggen via Z-login. 

Waarom is gekozen voor Z-login?
Dit is een veilig inlog systeem, waar al veel dierenartsen gebruik van maken. Bent u al in bezit van een Z-login code, dan kunt u deze ook voor PE-Veterinair gebruiken. Heeft u er nog geen: ga dan naar 'direct inloggen' en maak gebruik van de button: 'Z-login aanvragen'

inloggen

 

PE-Veterinair is een onafhankelijk systeem dat dierenartsen en aanbieders van nascholing de mogelijkheid biedt om het bijhouden van vakkennis inzichtelijk te maken.
088 - 0321 880 | info@peveterinair.nl

Beversestraat 23 | 5431 SL Cuijk | T: 088- 0321 880 | E: info@peveterinair.nl