1. Ik kan niet inloggen in PE-Veterinair. Wat moet ik nu doen?

Er zijn verschillende redenen voor het niet kunnen inloggen in PE-Veterinair, zoals het vergeten zijn van uw gebruikersnaam of wachtwoord. U kunt deze opnieuw aanvragen in het scherm bij inloggen of via PE-Veterinair of via Z-login. Mochten deze opties niet werken, mail ons dan uw UDN, gebruikersnaam en mailadres met de vraag dat u problemen hebt met inloggen. Dan proberen we u verder te helpen.  

Voor de eerste keer aanmelden bij PE-Veterinair? Klik hier om een account aan te maken bij PE-Veterinair.

Mocht geen van bovenstaande redenen op u van toepassing zijn of heeft u andere vragen, neemt u dan contact met ons op via info@peveterinair.nl.

2. Mijn registratie in een register loopt binnenkort af. Hoe kan ik herregistratie indienen?

Drie maanden voor het einde van uw registratieperiode ontvangt u automatisch bericht via PE-Veterinair dat uw registratie in het register binnenkort afloopt en u een verzoek tot herregistratie kunt indienen. Daarna ontvangt u nog twee herinneringen. Een verzoek tot herregistratie indienen doet u als volgt:

- Log in bij PE-Veterinair en kies voor het betreffende register
- Klik op ‘Dossier aanmelden’ en doorloop de stappen Log in bij PE-Veterinair en kies voor het betreffende register
- Na betaling wordt uw herregistratie in behandeling genomen (u komt automatisch in het betalingsoverzicht terecht)

Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u bericht en start uw nieuwe registratieperiode. De nieuwe periode start op de eerste dag na het verloop van uw huidige periode. Wilt u een verzoek tot herregistratie indienen nadat uw registratie in een register is verlopen, neemt u dan contact met ons op. Dan moet de inschrijving door ons worden heropend. 

3. Ik wil me graag inschrijven in een extra register. Hoe werkt dit?

Inschrijven voor een extra register gaat als volgt: 

- Log in bij PE-Veterinair
- Klik op één van uw actieve registers
- Kies in de menubalk voor ‘Inschrijven voor een extra register’
- Klik op het betreffende register waarvoor u zich wilt inschrijven en klik op Volgende stap
- Klik vervolgens op Aanmelden
- U komt terug in het overzicht van uw registers. Klik op het register waarvoor u zich wilt inschrijven
- De pagina ‘Mijn dossier’ verschijnt en klik op Dossier aanmelden
- Doorloop de stappen om uw verzoek tot inschrijving te voltooien

4. Ik zie niet al mijn eerder gevolgde, geaccrediteerde scholingen terug in mijn dossier. Hoe kan dit?

Wanneer uw aanvraag tot inschrijving in behandeling is genomen en is goedgekeurd, start de registratie in het register. Dit houdt in dat uw dossier de gevolgde scholingen bijhoudt die in uw registratieperiode vallen en geaccrediteerd zijn door PE-Veterinair. In het register is het echter wel mogelijk om uw gevolgde, geaccrediteerde scholingen in te zien die buiten uw registratieperiode vallen.
Dit doet u als volgt:

- Log met uw Z-Login account in bij PE-Veterinair
- Heeft u meerdere registers, klik dan op het betreffende register. Heeft u alleen één register, dan wordt uw dossier direct geopend.
- U komt op de pagina ‘Mijn dossier’
- Klik onder de kop ‘Mijn dossier’ op de link Overzicht alle gevolgde scholingen
- De pagina ‘Overzicht alle gevolgde scholingen’ verschijnt
- Vervolgens kunt u met behulp van een filter aangeven van welke periode u uw gevolgde, geaccrediteerde scholingen wilt inzien.

U kunt uw eerder gevolgde, geaccrediteerde scholingen alleen inzien in het register Bijhouden nascholing, CKRD en Erkende Paardendierenarts

5. Hoe kan ik een buitenlandse scholing / individuele deskundigheidsbevorderende activiteit toevoegen aan mijn dossier Bijhouden Nascholing, Erkende Paardendierenarts en/of CKRD?

U kunt zelf een buitenlandse gevolgde scholing/ individuele deskundigheidsbevorderende activiteit toevoegen aan uw dossier Bijhouden Nascholing, Erkend Paardendierenarts en/of CKRD. Onder individuele deskundigheidsbevorderende activiteiten verstaan we het volgende:

 • Publicatie vakinhoudelijk boek, wetenschappelijk tijdschrift of proefschrift
 • Ontwikkelen en doceren van veterinaire nascholing
 • Voordrachten bij congres of symposium
 • Richtlijnontwikkeling
 • Zelfevaluatie
 • Het begeleiden van co-assistentes en jonge dierenartsen
 • Beleidsmatige deskundigheidsbevordering
 • Functioneren als bestuurslid van een veterinair relevante organisatie/orgaan dat op landelijk niveau opereert
 • Deelnemen aan wetenschappelijke en formeel ingestelde commissies, organen en werkgroepen van landelijke opererende, veterinair relevante organisaties/orgaan
 • Online Kennisnetwerk

Het toevoegen van een activiteit aan uw dossier gaat als volgt:

- Log in bij PE-Veterinair
- Klik op het register Bijhouden Nascholing, Erkende Paardendierenarts of CKRD
- U komt op de pagina Mijn dossier. Klik vervolgens in de tabel op de registratieperiode/naam van het register

mijn dossier CKRD

- De pagina Overzicht scholingen verschijnt. Klik op het + teken bij de subregel 'Overige deskundigheidsebevorderende activiteiten' en vervolgens op de oranje knop Toevoegen om een activiteit toe te voegen aan uw dossier
- Een pop-up verschijnt waarin u moet aangeven wanneer u de activiteit heeft voltooid. Vul de datum in en klik op Volgende
- Kies de juiste categorie. Een nieuw aantal vragen worden toegevoegd en vul de gevraagde informatie in.
- Controleer uw ingevulde gegevens en klik op Gereed om de activiteit toe te voegen aan uw dossier

PE-Veterinair ontvangt een melding dat u een individuele activiteit ter beoordeling heeft toegevoegd aan uw dossier. PE-Veterinair zal uw aanvraag in behandeling nemen en u ontvangt automatisch bericht over de uitkomst van uw aanvraag.

Wilt u een buitenlande scholing / individuele deskundigheidsbevorderende activiteit toevoegen aan uw dossier Bijhouden Nascholing, CKRD en Erkende Paardendierenarts? Dan dient u de activiteit aan elk dossier toe te voegen.

IOD-punten voor IOD begeleider

 • Log in bij PE-Veterinair en klik na inloggen op het register waar u de IOD-punten aan wilt toekennen
 • Dan komt u op de pagina ‘Mijn dossier’ en klik in de tabel op de registratieperiode/naam van het register. 
 • Vervolgens komt u op de pagina ‘Overzicht scholingen’ en ziet u twee subregels ‘Intercollegiaal overleg en intervisie’ en ‘Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten’
 • Klik op de subregel ‘Intercollegiaal over en intervisie’ en vervolgens ziet u de knop ‘Toevoegen’
 • Voer de datum van de IOD-bijeenkomst in en klik op Volgende. Als Omschrijving kunt u indienen ‘Intercollegiaal Overleg [naam van de] groep’ en als ID-nummer [het nummer waar de IOD-groep op aangevraagd is]. Klik vervolgens op Volgende om de aanvraag te bevestigen

6. Wat is Intercollegiaal Overleg en wat zijn de criteria?

Intercollegiaal Overleg (IOD) is een nascholingsvorm waar onder huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten veel gebruik van wordt gemaakt. Het is nascholing in groepsverband met 5 -15 deelnemers waarbij delen van kennis en ervaringen centraal staat. Momenteel wordt het meeste intercollegiaal overleg gestructureerd door ICOVet. Meer informatie over ICOVet en/of deelname aan Intercollegiaal Overleg via ICOVet, vindt u op www.icovet.nl. Naast deze georganiseerde vorm zijn er ook dierenartsen, die zelfstandig een groep vormen voor intercollegiaal overleg (IOD-groep). Er zijn een aantal criteria waaraan IOD moet voldoen. Klik hier voor deze criteria.

7. Wanneer kan ik me aanmelden voor het register Erkende Paardendierenarts?

Om u aan te kunnen melden voor het register Erkende Paardendierenarts, dient u te voldoen aan de volgende eisen:

1. Het binnen een termijn van 2,5 jaar, gerekend vanaf het moment van aanvraag tot inschrijving of herbeoordeling, hebben gevolgd van de door Stichting Paard erkende actualiseringscursus

2. Het in de afgelopen 2,5 jaar, gerekend vanaf de datum van aanvraag tot inschrijving, hebben gevolgd van ten minste 75 punten/uren nascholing bij een door Stichting paard erkende opleiding, waarvan ten minste 50 punten/uren nascholing gerelateerd dienen te zijn aan de Paardengeneeskunde

 • Een bewijs van inschrijving in een specialisten register is equivalent met 150 punten/uren nascholing in 5 jaar
 • Het Master mono-programma Paard van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht wordt erkend als een equivalent van 60 punten/uren nascholing. De datum van afgifte van het diploma (of afstudeerverklaring van de Faculteit) is bepalend voor het moment van de telling van de punten/uren nascholing. Voor equivalente afstudeertitels geldt een zelfde regeling. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor afgestudeerde paardendierenartsen aan de Universiteit van Gent.

3. Voldoen aan de basiseisen aangaande nascholing, veterinair handelen en veterinaire intercollegiale toetsing van het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen (CKRD)

Klik hier voor het reglement Erkende Paardendierenarts. Voor vragen over het reglement en overige vragen, kunt u contact opnemen met Stichting Paard via info@stichtingpaard.nl

PE-Veterinair is een onafhankelijk systeem dat dierenartsen en aanbieders van nascholing de mogelijkheid biedt om het bijhouden van vakkennis inzichtelijk te maken.
088 - 0321 880 | info@peveterinair.nl

Beversestraat 23 | 5431 SL Cuijk | T: 088- 0321 880 | E: info@peveterinair.nl