PE-Veterinair voert enkel de administratie uit voor de registers die zijn ondergebracht in PE-Veterinair. Deze wordt uitgevoerd op basis van de opgestelde eisen van de regelinghouders. De accreditatieaanvragen worden, door de Technische Commissie, getoetst aan de hand van de accreditatieregels voor veterinaire nascholing zoals opgesteld door de stuurgroep Veterinaire Kwaliteit (VK).  

Hieronder vindt u een overzicht van de reglementen: 

Reglement CKRD

Reglement Erkende Paardendierenarts

Reglement Erkende Keuringsdierenarts Paard

 

PE-Veterinair is een onafhankelijk systeem dat dierenartsen en aanbieders van nascholing de mogelijkheid biedt om het bijhouden van vakkennis inzichtelijk te maken.
088 - 0321 880 | info@peveterinair.nl

Beversestraat 23 | 5431 SL Cuijk | T: 088- 0321 880 | E: info@peveterinair.nl