Deskundigheidsbevordering is meer dan alleen cursussen volgen. Door de toekenning van waarde aan individuele activiteiten wordt een bredere oriƫntatie van de beroepsbeoefenaar en deelname aan sectorale activiteiten gestimuleerd en gewaardeerd.

Als dierenarts geeft u deze activiteiten zelf op in PE-Veterinair. Daar leest u ook hoeveel accreditatiepunten per activiteit worden toegekend en welke bewijslast u verzocht wordt aan te leveren. Accreditatiepunten voor individuele activiteiten worden toegekend op basis van vastgestelde criteria. 

Hieronder staan de individuele activiteiten die in aanmerking komen voor accreditatiepunten.

 • buitenlandse bij- en nacholing
 • beleidsmatige deskundigheidsbevordering
 • niet-veterinair inhoudelijke nascholing
 • het begeleiden van een specialist-in-opleiding
 • intercollegiaal (feedback) praktijkbezoek
 • ontwikkelen en doceren van veterinaire nascholing
 • proefschrift
 • publicatie vakinhoudelijk boek of wetenschappelijk tijdschrift
 • richtlijnontwikkeling
 • voordrachten bij congres of symposium
 • zelfevaluatie

 

 

PE-Veterinair is een onafhankelijk systeem dat dierenartsen en aanbieders van nascholing de mogelijkheid biedt om het bijhouden van vakkennis inzichtelijk te maken.
088 - 0321 880 | info@peveterinair.nl

Beversestraat 23 | 5431 SL Cuijk | T: 088- 0321 880 | E: info@peveterinair.nl