Intercollegiaal overleg Dierenartsen (IOD) vervult een belangrijke rol bij deskundigheidsbevordering. Aan de hand van door de Stuurgroep Veterinair Kwaliteitsbeleid vastgestelde criteria evalueren de deelnemers aan dit overleg de beroepsuitoefening op een systematische wijze. 

Momenteel wordt het meeste intercollegiaal overleg gestructureerd door ICOVet. Meer informatie over ICOVet en/of deelname aan Intercollegiaal Overleg via ICOVet, vindt u op www.icovet.nl. Naast deze georganiseerde vorm zijn er ook dierenartsen, die zelfstandig een groep vormen voor intercollegiaal overleg (IOD-groep). 

In hoofdstuk 5 van de handleiding PE-Online voor aanbieder nascholing staat beschreven hoe u in PE-Veterinair uw IOD groep kunt aanmelden en de bijeenkomsten kunt laten accrediteren. In hoofdstuk 6 wordt uitgelegd hoe u de presentielijsten kunt verwerken in het systeem.

IOD-criteria

Er is sprake van een vaste groep van ten minste 5 en maximaal 15 dierenartsen. Zij komen regelmatig bij elkaar om gestructureerd intercollegiaal overleg te houden. Dit overleg kenmerkt zich door “leren van elkaar” uitgaande van het educatieve karakter van deze vorm van overleg. 

Samenvatting criteria:

  • minimaal 5 deelnemers en maximaal 15 deelnemers (advies 6-12)
  • De bijeenkomsten duren minimaal 1 en maximaal 4 uur
  • er is sprake van gestructureerd "leren van en door elkaar"
  • actueel en diergeneeskundig relevant
  • er zijn SMART leerdoelen
  • begeleid door een procesbegeleider/voorzitter die de daarvoor erkende cursus heeft gevolgd
  • ondertekende presentielijsten, reflectieformulier en notulen worden gedurende minimaal 5 jaar bewaard

Zelfstandige IOD-groepen

Dierenartsen kunnen onderling een groep samenstellen voor intercollegiaal overleg (IOD-groep). Ook in dit verband wordt een voorzitter benoemd die zelf met een voorzitter-account de bijeenkomsten aanmeldt in PE-Veterinair. De voorzitter heeft de volgende rollen:

  • treedt op als organisator namens de groep.
  • zorgt voor het aanmelden van programma's, verslagen en presenties in PE-Veterinair.
  • ziet erop toe dat aan de gestelde criteria wordt voldaan.

Voorzitter account en tarieven

Voorzitters kunnen een PE-online account aanmaken via de inlog voor opleiders. In de handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe het werkt. Registratie van Intercollegiaal Overleg kost 30 euro per jaar.

Toekenning van accreditatiepunten

De accreditatiepunten worden bijgeschreven in het persoonlijk dossier op basis van de door ICOVet of voorzitter van de zelfstandige IOD-groep aangeleverde gegevens.

 

PE-Veterinair is een onafhankelijk systeem dat dierenartsen en aanbieders van nascholing de mogelijkheid biedt om het bijhouden van vakkennis inzichtelijk te maken.
088 - 0321 880 | info@peveterinair.nl

Beversestraat 23 | 5431 SL Cuijk | T: 088- 0321 880 | E: info@peveterinair.nl