Leerlijngroep

Leerlijnen zijn een min of meer vaste groep dierenartsen die zelf nascholing organiseren in groepsverband. Intercollegiaal overleg kan een onderdeel van een leerlijnbijeenkomst zijn.

Cursorische nascholingen

Tijdens een bijeenkomst van een Leerlijngroep wordt er vaak door één of twee specialisten/experts een lezing gegeven over een vooraf bepaald onderwerp. Het doel van de lezing is het opdoen van nieuwe kennis en het op de hoogte brengen van de deelnemers van actuele ontwikkelingen. Tijdens en na afloop van de lezingen is er vaak ruimte om vragen te stellen of met elkaar een discussie aan te gaan (refereeravond).

Doelen Leerlijngroepen

De belangrijkste doelen van een Leerlijngroep zijn:

 • opdoen van nieuwe kennis en inzichten
 • deelnemers op de hoogte brengen van actuele ontwikkelingen
 • uitwisselen van ervaringen
 • intercollegiaal contact: bijpraten met collega's, weten wat er speelt in de regio

Voordelen Leerlijngroepen

 • Vaak regionaal (weinig reistijd)
 • Relatief lage kosten
 • Veel interactie
 • Contact met (buurt)collega's
 • Programma wordt afgestemd op de behoefte van de groep

Criteria Leerlijngroepen

 • de groep bestaat minimaal uit vijf deelnemers
 • tussentijdse wisseling is mogelijk in overeenstemming van de groep
 • de bijeenkomsten duren minimaal 1 en maximaal 4 uur
 • een groep met een gemeenschappelijk doel

Accreditatiepunten

Elke leerlijngroep heeft een voorzitter. deze is verantwoordelijk voor de presentielijst en het verslag. Deze moeten minimaal 5 jaar bewaard worden.

De voorzitter meldt de leerlijngroep 1 x per 2 jaar aan bij PE-Veterinair en verzorgt na elke bijeenkomst het doorgeven van de presentie. De nascholing wordt daardoor bij alle aanwezigen in het persoonlijke dossier bijgeschreven. De voorzitter is verantwoordelijk voor het bewaren van het verslag van de bijeenkomst en de presentielijst.

De kosten voor accreditatie zijn 125 euro per groep per jaar.

PE-Veterinair is een onafhankelijk systeem dat dierenartsen en aanbieders van nascholing de mogelijkheid biedt om het bijhouden van vakkennis inzichtelijk te maken.
088 - 0321 880 | info@peveterinair.nl

Beversestraat 23 | 5431 SL Cuijk | T: 088- 0321 880 | E: info@peveterinair.nl