PE-Veterinair bepaalt geen registratienormen en voert geen controles uit: dat is aan elk individueel registers zelf.

Inhoudelijk wordt erkende scholing vooraf inhoudelijk door de Technische Commissie van de stuurgroep Veterinair Kwaliteitsbeleid beoordeeld aan de hand van opgestelde criteria.

Bij veel individuele activiteiten, intercollegiaal overleg en leerlijnen ligt de verantwoording bij de dierenarts. Er is bij deze activiteiten vaak geen opleider of  organisatie aanwezig. Daardoor is de dierenarts zelf verantwoordelijk voor de invulling van de nascholing en het bewaren van de benodigde stukken en zal deze desgewenst kunnen overleggen. 

 

PE-Veterinair is een onafhankelijk systeem dat dierenartsen en aanbieders van nascholing de mogelijkheid biedt om het bijhouden van vakkennis inzichtelijk te maken.
088 - 0321 880 | info@peveterinair.nl

Beversestraat 23 | 5431 SL Cuijk | T: 088- 0321 880 | E: info@peveterinair.nl