Diverse registers zijn opgenomen in PE-Veterinair. Hierbij kunt u denken aan de registers CKRD, Erkende Paardendierenarts en Erkende Keuringdierenarts voor Paarden. Wij voeren enkel de administratie uit voor de registers die zijn opgenomen in PE-Veterinair en gaan niet over de inhoud/eisen van het register. Dit wordt geheel bepaald door de regelinhouder. PE-Veterinair is zelf geen registerhouder. 

Wij werken met twee soorten registers, namelijk een register met eis en register zonder eis. Zijn er bepaalde (scholings)eisen waaraan een dierenarts moet voldoen om (her)registratie aan te kunnen vragen, dan bouwen wij het register in naar deze eisen. De dierenarts ziet in zijn dossier in één oogopslag wat de eisen zijn en wat zijn/haar voortgang is. Tevens worden er automatische meldingen vanuit het systeem naar de dierenarts verstuurd. Hierbij kunt u denken aan meldingen over het binnenkort verlopen van een registratieperiode en/of een melding wanneer een scholing is toegevoegd aan het dossier. Ook bieden wij de mogelijkheid aan dierenartsen om zelf een individuele activiteit toe te voegen. Hetgeen wat toegevoegd mag worden, wordt uiteraard bepaald door de regelinghouder. Ieder register wordt getoond in onze openbare register.

Wilt u een register starten of laten opnemen in PE-Veterinair. Neemt u dan contact met ons op via info@peveterinair.nl of 088-0321880

 

PE-Veterinair is een onafhankelijk systeem dat dierenartsen en aanbieders van nascholing de mogelijkheid biedt om het bijhouden van vakkennis inzichtelijk te maken.
088 - 0321 880 | info@peveterinair.nl

Beversestraat 23 | 5431 SL Cuijk | T: 088- 0321 880 | E: info@peveterinair.nl