PE-Veterinair biedt een eenvoudige manier om een cursus of andere vorm van nascholing aan te bieden voor accreditatie. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het systeem PE-Online. Dit systeem wordt al door veel (para)medische en andere beroepsgroepen gebruikt.

Mocht u al een account hebben voor PE-Online, dan is het mogelijk deze te gebruiken bij PE-Veterinair. Heeft u geen account of wilt een aparte account voor het gebruiik bij PE-Veterinair, dan kunt u deze aanvragen.

aanvragen account nascholingsaanbieder 

oordat u accreditatie wilt aanvragen voor een cursus is het belangrijk om te beschikken over de volgende gegevens:

 • Omschrijving van de scholing
 • Inhoud van de scholing
 • Leerdoelen van de scholing
  • Leerdoelen zijn SMART geformuleerd
  • Bevatten actieve werkwoorden als: analyseren, evalueren, creeren, toepassen, beargumenteren, beschrijven, toelichten, etc. 
 • Programma met tijdlijn
  • Inlusief pauzes, zelfstudie, introducties, afsluitingen
  • Inculsief inhoud van de activiteiten
 • Spreker(s) inclusief een kort CV -
  • een verwijzing naar een LinkedIn pagina toegestaan
 • Wetenschappelijke onderbouwing van de inhoud van de cursus
   • Referenties uit PEER reviewed tijdschriften 

Het voordeel van het aanvragen van accreditatie:

 • de nascholingspunten worden direct toegevoegd aan de persoonlijke dossiers van de deelnemers nadat u de presentielijst heeft ingevoerd
 • uw scholing komt, indien geweinst, automatisch op de scholingsagenda
 • u voert zelf de regie over de cursusinformatie en presentieverwerking
 • de persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn beschermd
 • nascholingspunten maken uw scholing aantrekkelijk

 

PE-Veterinair is een onafhankelijk systeem dat dierenartsen en aanbieders van nascholing de mogelijkheid biedt om het bijhouden van vakkennis inzichtelijk te maken.
088 - 0321 880 | info@peveterinair.nl

Beversestraat 23 | 5431 SL Cuijk | T: 088- 0321 880 | E: info@peveterinair.nl