Aanmelden

PE-Veterinair biedt een eenvoudige manier om een cursus of andere vorm van nascholing aan te bieden voor accreditatie. Het indienen van een accreditatieaanvraag bestaat uit een aantal stappen, namelijk:

1. Een PE-Veterinair account aanmaken
Voor het indienen van accreditatieaanvragen in PE-Veterinair heeft ueen account nodig. Hier geen zijn kosten aan verbonden. Na het aanmaken ontvangt u per e-mail inloggegevens waarmee u toegang krijgt tot het systeem. Inloggen/aanmaken account PE-Veterinair

2. Autorisatie aanvragen
Met uw inloggegevens kunt u inloggen in het systeem. U kunt echter nog geen accreditatie aanvraag indienen bij PE-Veterinair. Hiervoor dient u eerst eenmalig autorisatie aan te vragen bij PE-Veterinair. Hiermee vraagt u toestemming om accreditatieaanvragen in te dienen. U ontvangt automatisch een e-mailbericht wanneer uw autorisatieverzoek in behandeling is genomen.

3. Accreditatie aanvraag indienen
Is uw autorisatieverzoek goedgekeurd, dan kunt u in het vervolg uw cursussen invoeren en laten accrediteren. Het is dus niet meer nodig om autorisatie aan te vragen, u hoeft alleen in te loggen in het systeem.Het systeem PE-Veterinair leidt u door de aanvraag heen en geeft aan informatie u moet invoeren en welke bijlagen u (digitaal) aan uw aanvraag dient toe te voegen. Meer informatie over het indienen van een accreditatieaanvraag leest u hier.

Tarieven per 1 januari 2019

De kosten voor het indienen van een accreditatieaanvraag zijn als volgt: 

  • Intercollegiaal overleg/intervisie: €76,88
  • Scholing non-profit: €76,88
  • Scholing profit: €128,13
  • Leerlijn: €128,13
    *De bedragen zijn exclusief 21% BTW

Instellingsaccreditatie

Daarnaast is het mogelijk om als nascholingsaanbieder een instellingsaccreditatie aan te vragen. Dit houdt in dat de nascholingsaanbieder gedurende één kalenderjaar zelf zijn/haar nascholingen kan aanbieden en accrediteren in PE-Veterinair. PE-Veterinair controleert steeksproefgewijs de accreditatie van een aantal aanvragen en kan waar nodig het aantal nascholngspunten wijzigen en bij misbruik (denk hierbij aan: continu teveel nascholingspunten toekennen of onvolledige aanvragen) de instellingsaccreditatie innemen. PE-Veterinair bepaalt of de nascholingsaanbieder wel/niet in aanmerking komt voor een instellingsaccreditatie.

Vanaf 11 accreditatieaanvragen is het voordeliger om een instellingsaccreditatie te nemen en de kosten hiervan zijn als volgt:

  • Profit: €1.281,25
  • Non-profit: €768,75
    *De bedragen zijn exlusief 21% BTW en gelden voor een periode van één jaar. Mocht de instellingsaccreditatie ingaan op bijv. 1 mei 2017 dan worden de resterende maanden van het jaar in rekening gebracht.

PE-Veterinair is een onafhankelijk systeem dat dierenartsen en aanbieders van nascholing de mogelijkheid biedt om het bijhouden van vakkennis inzichtelijk te maken.
088 - 0321 880 | info@peveterinair.nl

Beversestraat 23 | 5431 SL Cuijk | T: 088- 0321 880 | E: info@peveterinair.nl