Dactari biedt via PE-Veterinair de mogelijkheid om nascholingspunten te kunnen aanvragen voor o.a. een lezing, workshop, meerdaagse scholing, intercollegiaal/overleg/intervisie en een practicum. De accreditatieaanvraag wordt getoetst aan de hand van een aantal critera. PE-Veterinair is niet verantwoordelijk voor de accreditatie-eisen, de eisen worden door de registers bepaald. 

Welke informatie heeft u nodig voor een accreditatieaanvraag?
Voordat u accreditatie wilt aanvragen voor een cursus is het belangrijk om te beschikken over de volgende gegevens:

 • Omschrijving van de scholing
 • Inhoud van de scholing
 • Leerdoelen van de scholing
  • Leerdoelen zijn SMART geformuleerd
  • Bevatten actieve werkwoorden als: analyseren, evalueren, creeren, toepassen, beargumenteren, beschrijven, toelichten, etc. 
 • Programma met tijdlijn
  • Inclusief pauzes, zelfstudie, introducties, afsluitingen
  • Inclusief inhoud van de activiteiten
 • Spreker(s) inclusief een kort CV -
  • een verwijzing naar een LinkedIn pagina toegestaan
 • Wetenschappelijke onderbouwing van de inhoud van de cursus
  • Referenties uit PEER reviewed tijdschriften 

Alle geaccrediteerde nascholingen vindt u in de agenda.

Accreditatiepunten

Aan de hand van het programma, de tijdlijn en de kwaliteit van de inhoud en de sprekers worden de effectieve onderwijsuren c.q. nascholingspunten berekend. PE-Veterinair hanteert de volgende regel: 1 effectief onderwijsuur = 1 punt. Pauzes, zelfstudie, introducties, afsluitingen etc. vallen buiten de netto scholingsduur. 

Presentielijst en evaluatieverslag

Als nascholingsaanbieder bent u zelf verantwoordlijk voor het verwerken van de presentielijst in PE-Veterinair. Na afloop van de bijeenkomst dient u een evaluatieformulier rond te sturen naar de aanwezige deelnemers. De formulieren moet u in een verslag te verwerken en dit verslag kunt u, tijdens het invoeren van de presentielijst in het systeem, uploaden in PE-Veterinair. 

Hoe u een accreditatieaanvraag kunt indienen en/of de presentielijst kunt verwerken in PE-Veterinair leest u in de handleiding --> download handleiding 

Technische Commissie

DeTechnische Commissie controleert de voor accreditatie aangeboden nascholingen op de gestelde accreditatie-eisen. De Technische Commissie voor de registers CKRD en Erkende Paardendierenarts bestaan uit de volgende leden:

 • Eva van Odijk (Gezelschapsdieren)
 • Els van den Berg (Paard)
 • Chris Bartels (Landbouwhuisdieren)
 • Annemarieke de Man (Dierenarts buiten de praktijk)
 • Erik Wouters (Specialist vanuit de praktijk - gezelschapsdieren)

De Vereniging Complementair Werkende Dierenartsen stelde ook een beoordelingscommissie in voor de toetsing van de complementaire nascholingen, genaamd TEC-CG. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de verschillende disciplines. Momenteel heeft de de commissie Kwaliteit Complementaire Geneeswijzen (KC) twee commissies ingesteld, namelijk TEC basisregister (geen specifieke discipline) en TEC homeopathie. 

 

PE-Veterinair is een onafhankelijk systeem dat dierenartsen en aanbieders van nascholing de mogelijkheid biedt om het bijhouden van vakkennis inzichtelijk te maken.
088 - 0321 880 | info@peveterinair.nl

Beversestraat 23 | 5431 SL Cuijk | T: 088- 0321 880 | E: info@peveterinair.nl