Dactari biedt via PE-Veterinair de mogelijkheid om nascholingspunten te kunnen aanvragen voor o.a. een lezing, workshop, meerdaagse scholing, intercollegiaal overleg/intervisie en een practicum. De accreditatieaanvraag wordt getoetst aan de hand van een aantal critera. PE-Veterinair is niet verantwoordelijk voor de accreditatie-eisen, de eisen worden door de registers bepaald. 

Welke informatie heeft u nodig voor een accreditatieaanvraag?
Voordat u accreditatie wilt aanvragen voor een cursus is het belangrijk om te beschikken over de volgende gegevens:

 • Omschrijving van de scholing
 • Inhoud van de scholing
 • Leerdoelen van de scholing
  • Leerdoelen zijn SMART geformuleerd
  • Bevatten actieve werkwoorden als: analyseren, evalueren, creeren, toepassen, beargumenteren, beschrijven, toelichten, etc. 
 • Programma met tijdlijn
  • Inclusief pauzes, zelfstudie, introducties, afsluitingen
  • Inclusief inhoud van de activiteiten
 • Spreker(s) inclusief een kort CV -
  • een verwijzing naar een LinkedIn pagina toegestaan
 • Wetenschappelijke onderbouwing van de inhoud van de cursus
  • Referenties uit PEER reviewed tijdschriften 

Alle geaccrediteerde nascholingen vindt u in de agenda.

Accreditatiepunten

Aan de hand van het programma, de tijdlijn en de kwaliteit van de inhoud en de sprekers worden de effectieve onderwijsuren c.q. nascholingspunten berekend. PE-Veterinair hanteert de volgende regel: 1 effectief onderwijsuur = 1 punt. Pauzes, zelfstudie, introducties, afsluitingen etc. vallen buiten de netto scholingsduur. 

Presentielijst en evaluatieverslag

Als nascholingsaanbieder bent u zelf verantwoordlijk voor het verwerken van de presentielijst in PE-Veterinair. Na afloop van de bijeenkomst dient u een evaluatieformulier rond te sturen naar de aanwezige deelnemers. De formulieren moet u in een verslag verwerken en dit verslag kunt u, tijdens het invoeren van de presentielijst in het systeem, uploaden in PE-Veterinair. 

Hoe u een accreditatieaanvraag kunt indienen en/of de presentielijst kunt verwerken in PE-Veterinair leest u in de handleiding --> download handleiding 

Technische Commissie

DeTechnische Commissie controleert de voor accreditatie aangeboden nascholingen op de gestelde accreditatie-eisen. De Technische Commissie voor de registers CKRD en Erkende Paardendierenarts bestaan uit de volgende leden:

 • Paul Mandigers (Specialist Gezelschapsdieren)
 • Thibault Frippiat (Paard)
 • Denise van Eekelen (Landbouwhuisdieren)
 • Merel van Nieuwenhuijzen - Visschers (Dierenarts buiten de praktijk)