In PE-Veterinair kunt nascholingspunten aanvragen voor o.a. een lezing, workshop, meerdaagse scholing, intercollegiaal/overleg/intervisie en een practicum. De accreditatieaanvraag wordt getoetst aan de hand van een aantal critera. PE-Veterinair is niet verantwoordelijk voor de accreditatie-eisen. De KNMvD is verantwoordelijk voor de accreditatievoorwaarden voor het register CKRD. Stichting Paard is verantwoordelijk voor de accreditatievoorwaarden van het register Erkende Paardendierenarts. De Vereniging Complementair Werkende Dierenartsen (VCWD) is verantwoordelijk voor de accreditatievoorwaarden van het CKCD-register

Welke informatie heeft u nodig voor een accreditatieaanvraag?
Voordat u accreditatie wilt aanvragen voor een cursus is het belangrijk om te beschikken over de volgende gegevens:

  • Omschrijving van de scholing
  • Inhoud en doelen van de scholing
  • Programma met tijdlijn
  • Spreker(s) inclusief een kort CV - een verwijzing naar een LinkedIn pagina toegestaan
  • Wetenschappelijke onderbouwing van de inhoud van de cursus

Accreditatiepunten

Aan de hand van het programma worden de effectieve onderwijsuren c.q. nascholingspunten berekent. PE-Veterinair hanteert de volgende regel: 1 effectief onderwijsuur = 1 punt. Pauzes, zelfstudie, introducties, afsluitingen etc. vallen buiten de netto scholingsduur. 

Presentielijst en evaluatieverslag

Als nascholingsaanbieder bent u zelf verantwoordlijk voor het vewerken van de presentielijst in PE-Veterinair. Na afloop van de bijeenkomst dient er een evaluatieformulier rondgestuurd te worden naar de aanwezige deelnemers. De formulieren dient u in een verslag te verwerken en dit verslag kunt u, tijdens het invoeren van de presentielijst in het systeem, uploaden in PE-Veterinair. 

Hoe u een accreditatieaanvraag kunt indienen en/of de presentielijst kunt verwerken in PE-Veterinair leest u in de handleiding --> download handleiding 

 Technische Commissie

De voor accreditatie aangeboden nascholingen worden door de Technische Commissie gecontroleerd op de gestelde accreditatie-eisen. De Technische Commissie voor de registers CKRD en Erkende Paardendierenarts is ingesteld door de stuurgroep Veterinaire Kwaliteit van de KNMvD en bestaat uit de volgende leden:

  • Eva van Odijk (Gezelschapsdieren)
  • Els van den Berg (Paard)
  • Chris Bartels (Landbouwhuisdieren)
  • Annemarieke de Man (Dierenarts buiten de praktijk)
  • Erik Wouters (Specialist vanuit de praktijk - gezelschapsdieren)

De Vereniging Complementair Werkende Dierenartsen heeft ook een beoordelingscommissie ingesteld voor de toetsing van de complementaire nascholingen, genaamd TEC-CG. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de verschillende disciplines. Momenteel heeft de de commissie Kwaliteit Complementaire Geneeswijzen (KC) twee commissies ingesteld, namelijk TEC basisregister (geen specifieke discipline) en TEC homeopathie. 

 

PE-Veterinair is een onafhankelijk systeem dat dierenartsen en aanbieders van nascholing de mogelijkheid biedt om het bijhouden van vakkennis inzichtelijk te maken.
088 - 0321 880 | info@peveterinair.nl

Beversestraat 23 | 5431 SL Cuijk | T: 088- 0321 880 | E: info@peveterinair.nl