In PE-Veterinair kunt nascholingspunten aanvragen voor o.a. een lezing, workshop, meerdaagse scholing en een practicum. De accreditatieaanvraag wordt getoetst aan de hand van een aantal critera. PE-Veterinair is niet verantwoordelijk voor de accreditatie-eisen. Deze worden bepaald door de KNMvD. 

Welke informatie heeft u nodig voor een accreditatieaanvraag?
Voordat u accreditatie wilt aanvragen voor een cursus is het belangrijk om te beschikken over de volgende gegevens:

  • Omschrijving van de scholing
  • Inhoud en doelen van de scholing
  • Programma met tijdlijn
  • Spreker(s) inclusief een kort CV - een verwijzing naar een LinkedIn pagina toegestaan
  • Wetenschappelijke onderbouwing van de inhoud van de cursus

Accreditatiepunten

Aan de hand van het programma worden de effectieve onderwijsuren c.q. nascholingspunten berekent. PE-Veterinair hanteert de volgende regel: 1 effectief onderwijsuur = 1 punt. Pauzes, zelfstudie, introducties, afsluitingen etc. vallen buiten de netto scholingsduur. 

Presentielijst en evaluatieverslag

Als nascholingsaanbieder bent u zelf verantwoordlijk voor het vewerken van de presentielijst in PE-Veterinair. Na afloop van de bijeenkomst dient er een evaluatieformulier rondgestuurd te worden naar de aanwezige deelnemers. De formulieren dient u in een verslag te verwerken en dit verslag kunt u, tijdens het invoeren van de presentielijst in het systeem, uploaden in PE-Veterinair. 

Hoe u een accreditatieaanvraag kunt indienen en/of de presentielijst kunt verwerken in PE-Veterinair leest u in de handleiding --> download handleiding 

 

 

PE-Veterinair is een onafhankelijk systeem dat dierenartsen en aanbieders van nascholing de mogelijkheid biedt om het bijhouden van vakkennis inzichtelijk te maken.
088 - 0321 880 | info@peveterinair.nl

Beversestraat 23 | 5431 SL Cuijk | T: 088- 0321 880 | E: info@peveterinair.nl