Voor de dierenarts

In PE-Veterinair wordt vanaf medio 2015 alle geaccrediteerde nascholing automatisch in het dossier van de individuele dierenarts bijgewerkt. Daarnaast is het mogelijk om in het buitenland geaccrediteerde nascholing toe te voegen, evenals geaccrediteerde vakliteratuur.

De nascholing die de laatste jaren gevolgd is en in het systeem van de KNMvD is opgenomen, wordt verwerkt in PE-Veterinair.

Een tiental registers zijn in PE-Veterinair opgenomen. Om uw kennis en kunde op één plaats in te kunnen inzien is het streven om zoveel mogelijk registers en disciplines op te nemen. Het streven is door middel van het nauwkeurig registreren van nascholing het aantal verplichte externe controles te kunnen verminderen of minder tijdsintensief te maken.

Mist u een register of discipline en wilt u deze wel op laten nemen in PE-Veterinair: neem contact op met het secretariaat via info@peveterinair.nl

Voor de aanbieder van nascholing

Het systeem PE-Veterinair is er op gebouwd om nascholing, accreditatie en het administreren van de nascholing voor alle partijen zo makkelijk mogelijk te maken. PE-Veterinair maakt daarvoor gebruik van PE-Online. Andere medische en paramedische beroepen maken al langer gebruik van dit systeem. Velen van de aanbieders zijn daardoor al bekend met PE-Online en hebben al een eigen inlogcode. Deze kan ook gebruikt worden bij PE-Veterinair.

Voor de consument /diereigenaar

Consumenten/diereigenaren kunnen registers die openbaar zijn inzien via PE-Veterinair. Het register bepaalt welke gegevens ingezien mogen worden.

PE-Veterinair is een onafhankelijk systeem dat dierenartsen en aanbieders van nascholing de mogelijkheid biedt om het bijhouden van vakkennis inzichtelijk te maken.
088 - 0321 880 | info@peveterinair.nl

Beversestraat 23 | 5431 SL Cuijk | T: 088- 0321 880 | E: info@peveterinair.nl