De stuurgroep Veterinair Kwaliteitsbeleid (VK), ingesteld door de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), kan middels een vastgestelde procedure uw nascholingsaanbod accrediteren; d.w.z. punten toekennen aan de nascholing. Dit wordt gedaan door een Technische Commissie (TEC) die bestaat uit verschillende experts. 

 

 

 

PE-Veterinair is een onafhankelijk systeem dat dierenartsen en aanbieders van nascholing de mogelijkheid biedt om het bijhouden van vakkennis inzichtelijk te maken.
088 - 0321 880 | info@peveterinair.nl

Beversestraat 23 | 5431 SL Cuijk | T: 088- 0321 880 | E: info@peveterinair.nl